Hur går det till?
Elever i årskurs 7, tillsammans med föräldrar, erbjuds att teckna en överenskommelse om att avstå från tobak (rökning och snus), alkohol och andra droger under hela högstadietiden. Överenskommelsen lämnas till Södra Dalarnas Sparbank och gäller till och med skolavslutningsdagen i årskurs 9.

Förmåner
De ungdomar som tecknar överenskommelsen får ett personligt förmånskort som bl.a. berättigar till:

Chans att vinna presentkort på körlektioner värde 10 000 kronor vid avslutningen i årskurs 9, totalt 5 presentkort.
Rabatter och erbjudanden hos butiker och företag i Avesta under hela högstadietiden och möjlighet att delta i trevliga aktiviteter som arrangeras för Ung Livsstil i Avesta samt chans att vinna fina priser under hela högstadietiden.

Regler
Om du bryter överenskommelsen har du inte längre rätt till några förmåner och får återlämna ditt personliga kort.

Fotopolicy
För att få vara med på foto under våra evenemang behövs underskrift från båda vårdnadshavarna. De foton som tas kommer främst användas i dokumentationssyfte och för publicering på Facebook och Instagram. Skulle du ha några frågor gällande detta vänligen kontakta info@sodradalarnassparbank.se