Ett projekt har

 • ett avgränsat mål – en bestämd tidsperiod (ett start och ett slut)
 • bestämda resurser – budget etc.
 • särskilda arbetsformer – projektgrupp etc.

Projektet får inte

 • direkt gynna företag med vinstintresse
 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommun eller landsting
 • beröra en enskild person
 • avse välgörenhet
 • strida mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö
 • uppfattas som kontroversiellt, till exempel politik eller religion

Egen insats
Som sökande ska ni ha en egen insats motsvarande 50 procent av projektbudgeten. Som egen insats räknas egna pengar, bidrag från andra och egen tid:

13-15 år: 50 kronor per timme
16-17 år: 120 kronor per timme
från 18 år: 175 kronor per timme

Om arbetet utförs av en yrkesman får värdet maximalt uppgå till det belopp som denne normalt fakturerar i sin affärsverksamhet.

Ideellt arbete är exempelvis

 • styrgruppsmöten och arbetsgrupper för projektet, där personer deltar från till exempel föreningar, organisationer eller företag
 • yrkesman som ställer upp kostnadsfritt
 • deltagande på en guideutbildning där man efter utbildningen använder sin kunskap och för projektet framåt
 • analyser, utredningar med mera som behövs i projektet