Reglerna är viktiga verktyg för att nå EU:s hållbarhetsmål. Investeringar och kapital behöver i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. För att du ska kunna göra hållbara val behöver du kunna jämföra investeringar. Det blir lättare med gemensamma definitioner av vad som är hållbart när det gäller sparande.