Södra Dalarnas Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Du kan mejla Dataskyddsombudet på adressen:

Eller skicka ett brev till:
Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Södra Dalarnas Sparbank
Klostergatan 23 
703 61 Örebro