Skip to content

Hållbart sparande för framtiden

Visste du att du kan påverka planetens framtid bara genom att spara mer hållbart? Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val. 

Lättare att jämföra investeringar och ta hållbara beslut

Steg mot ett mer hållbart sparande

 1. Stoppa Greenwashing

  Greenwashing är när bolag utger sig - eller sina produkter - för att vara mer hållbara än de faktiskt är. EU:s regler kommer på sikt minska risken för greenwashing.

  Greenwashing

 2. Fler hållbara fonder

  Efterfrågan och de nya reglerna kommer att ge dig fler hållbara fonder att välja på. Läs om hur vi möter dina krav på hållbarhet i vår hållbarhetsanalys av fonder.

  Hållbarhetsanalys av fonder

 3. Börsen - din chans att påverka

  Du kan påverka genom att välja exempelvis fonder som lever upp till olika hållbarhetsmål.

  Tillsammans gör vi skillnad!

  Din chans att påverka

 1. Hållbarhetsmålen i EU:s handlingsplan

  Allt fler bolag vill ställa om mot hållbarhet. Hållbarhetsmålen i EU:s handlingsplan driver på utvecklingen ytterligare.

  Hållbarhetsmålen i EU:s handlingsplan

 2. EU:s regler - ett gemensamt ramverk

  EU:s regler ger ett ramverk för vad som är hållbart. Det ställer krav på bolag att bevisa att de faktiskt är hållbara.

  EU-regelverk - ett ramverk

 3. Stoppa greenwashing

  Bolag som profilerat sig som hållbara kommer inte kunna göra det utan att leva upp till kraven. Något som kommer minska greenwashing.

  Greenwashing

 4. Fler hållbara fonder

  Efterfrågan efter hållbara fonder och de nya reglerna kommer att ge dig fler hållbara fonder att välja på.

  Hållbarhetsanalys av fonder

 5. Mer lönsamma bolag

  Hållbara bolag kan dessutom vara mer lönsamma eftersom de har färre risker kopplade till exempel klimat och energi. 

  Hållbara företag kan även vara lönsamma

 6. Din chans att påverka

  Du bidrar till omställningen genom att välja fonder som lever upp till hållbarhetsmålen. Tillsammans gör vi skillnad!

  Bidra till en mer hållbar värld

Mer information

Detta gör vi inom hållbarhet