Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv mellan dödsbodelägare

Oakleaves 0252.

Behöver du hjälp med frågor kring arvsskifte, bouppteckning och bodelning har vi samarbeten med nedan jurist

Advokat Anita Odenius
0225 - 65 51 60
Åsgatan 55
77631 Hedemora

Flera dödsbodelägare

Arvskiften med flera arvingar/dödsbodelägare som förvaltar dödsboet själva

Ensam dödsbodelägare

När hela arvet ska skiftas till en (1) person

Boutredningsman

Arvskiften där dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

 1. Sms-bekräftelse effter påbörjat ärende

  När ärendet påbörjats får den dödsbodelägare som undertecknat fördelningsblanketten en sms-bekräftelse på att handlingarna mottagits och att ärendet kommer att hanteras inom kort.
 2. Eventuella kompletteringar

  Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.

 3. Bekräftelsebrev när arvet är skiftat

  När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Frågor?

Detta gör banken när en kund avlidit

 • Spärrar bankkort, betal- och kreditkort och BankID
 • Tar bort dispositionsrätter
 • Skickar ut Kapital- och räntebesked till dödsboets adress
 • Avslutar internetbanken, girobetalning,mobilbanken och Kundcenter Privat

Om dödsboet har e-faktura i internetbanken kommer pappersfaktura på posten istället.