Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Pastor Bärssell

Nedan kan du ta del av processen för tillsättning av nya styrelseledamöter, regulatorisk information samt vilka som i dagsläget ingår i styrelsen för Södra Dalarnas Sparbank.

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter.

  • Bolagsstämman utser bankens styrelseledamöter på årsstämman.
  • Valberedningen utgörs av Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna och dess styrelse.  
  • Valberedningens uppgift är att planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.  
  • Läs mer i bankens Valberedningspolicy för rekrytering av ledamöter

Ledningsprövning

Styrelseledamöter

Jan Larsson

Ordförande

styrelse

Jan Palmqvist

Vice ordförande

Jonas Nyberg

VD och föredragande i styrelsen

porträtt

Annika Rohdin

Ledamot

styrelse

Magnus Björkman

Ledamot

porträtt

Olof Riesenfeld

Ledamot

styrelse

Åke Zakrisson

Ledamot

styrelse

Ann Charlotte Wigert

Ledamot

Jonas Suvanto

Arbetstagarrepresentant

porträtt

Ann Frisk

Arbetstagarrepresentant

porträtt