Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

A group of people watching a kids soccer game.

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Så ändrar du föreningens uppgifter

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsblankett, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter.

För att din ändringsbegäran inte ska dra ut på tiden är det viktigt att du går igenom alla steg och kontrollerar att du skickar in allt enligt Checklistan i ändringsblanketten. Vid ofullständiga handlingar kan vi inte genomföra din ändringsbegäran.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Tisdag, onsdag, fredag kl. 10:00–15:00

Måndag, torsdag kl. 10:00–18:00

https://wcms.swedbank.net/assetdetails.html/content/dam/global/brand/images/together/standard/20171017-swedbank-bil-2248-v1b-QC-standard.jpg